Màn hình này có sử dụng Freesync không?

Không, màn hình này không hỗ trợ Freesync/GSYNC.