Cookie bắt buộc

BenQ sử dụng các cookie bắt buộc nào?

Trang được cập nhật: ngày 18 tháng 12 năm 2019

Danh sách các cookie bắt buộc

Danh sách này sẽ được cập nhật liên tục, do đó chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra theo thời gian.

 

Tên Cookie 

Dùng để làm gì?

s_cc

s_fid

JSESSIONID

Cookie bắt buộc rất cần thiết để người dùng có thể di chuyển trên trang web và sử dụng các tính năng của trang web.

zowie_agree_cookie

Lưu trữ tùy chọn cài đặt cookie của người dùng hiện tại.


guest_cart


ASP.NET_SessionId

Lưu trữ thông tin đăng nhập và đăng xuất của thành viên

localPage

Lưu trữ thông tin về địa điểm khu vực mà người dùng chọn để ghi nhớ.

MagentoCartID

Cung cấp thông tin cho giỏ hàng nhỏ của cửa hàng trực tuyến và chức năng mua hàng.