Cài đặt cookie

1. Làm cách nào để thay đổi cài đặt cookie BenQ của tôi?

2. Làm cách nào để ngăn trình duyệt internet theo dõi thông tin của tôi?

 

• Làm cách nào để thay đổi cài đặt cookie BenQ của tôi?

Trang được cập nhật: ngày 18 tháng 12 năm 2019

Một số tính năng cần thiết trên các trang web của BenQ sẽ không hoạt động nếu không có cookie. Và việc tắt các cookie khác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách bạn có thể tận hưởng các dịch vụ của chúng tôi.

Vui lòng kiểm tra cài đặt cookie của bạn bên dưới và bật bất kỳ cookie nào bạn hài lòng.

Không thể tắt cookie “Bắt buộc”. Nhưng cookie Chức năng và Hiệu suất có thể được bật hoặc tắt bên dưới. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie và chức năng trên các trang khác của chúng tôi.

Nếu bạn đã chọn chặn cookie của bên thứ ba trên trình duyệt của mình, tùy chọn cookie của bạn sẽ không chuyển từ benq.eu sang benq.xx và ngược lại. Vui lòng đảm bảo đặt tùy chọn cookie của bạn ở cả hai nơi.

• Làm cách nào để ngăn trình duyệt Internet theo dõi thông tin của tôi?

Trang được cập nhật: ngày 18 tháng 12 năm 2019

Bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để trình duyệt sẽ cho bạn biết khi nào cookie được gửi đến trình duyệt đó. Hoặc nó có thể từ chối cookie hoàn toàn. Kiểm tra phần Trợ giúp trong trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin.

Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie BenQ của mình tại đây. Và có thêm thông tin về cookie nói chung tại đây.

Trình duyệt web theo dõi thông tin của tôi như thế nào?

Trình duyệt sử dụng các công cụ kỹ thuật khác nhau, bao gồm:

• Cookies

• IP addresses

• HTTP referrer

• Tracking scripts

• User agents

• Browser fingerprinting.

Cài đặt “Không theo dõi”(DNT) 

Một số trình duyệt internet có cài đặt DNT. Điều này sẽ gửi tín hiệu đến các trang web yêu cầu họ không theo dõi trình duyệt của bạn.

Tính năng này hiện không hoạt động với các trang web của BenQ. Nhưng bạn luôn có thể thay đổi cài đặt cookie BenQ của mình tại đây.

Cách tránh web beacons và các công nghệ theo dõi khác

Thông thường, bạn có thể vô hiệu hóa chúng bằng cách tắt cookie trong trình duyệt của mình. Ngoài ra còn có các tiện ích bổ sung và tiện ích mở rộng của trình duyệt chặn các bọ web một cách cụ thể.

Để tránh web beacons trong email, bạn có thể tắt hình ảnh trong dịch vụ email của mình. Kiểm tra phần Trợ giúp trong email của bạn để tìm hiểu cách thực hiện.

Tìm hiểu thêm thông tin về các công nghệ theo dõi này tại đây.