Cookie hiệu suất

BenQ sử dụng cookie hiệu suất nào?

Trang được cập nhật: ngày 18 tháng 12 năm 2019

Danh sách cookie hiệu suất

Danh sách này sẽ được cập nhật liên tục, do đó chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra theo thời gian.

 

Tên Cookie

Dùng để làm gì?

_ga


_gat_UA-78278560-1


_gat_gtag_UA_20836307_4


_gid


_dc_gtm_UA-78278560-13

 

 

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để theo dõi cách người dùng truy cập và tương tác với các trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách Google sử dụng thông tin được cung cấp cho Google Analytics, hãy xem http://www.google.com/policies/privacy/partners/. Để biết thông tin về cách từ chối cung cấp thông tin cho Google, hãy xem Cài đặt Cookie.

_ceir, is_returning

 

_CEFT
cer.s
cer.v
ce.s

Theo dõi xem khách truy cập đã từng truy cập trang web trước đó chưa

Các biến thể trang cửa hàng được chỉ định cho khách truy cập để thử nghiệm hiệu suất A/B

Theo dõi ID duy nhất của phiên ghi lại của khách truy cập, máy chủ theo dõi và thời gian bắt đầu.