Bàn di chuột chuyên gaming eSports cỡ lớn G-SR-SE ROUGE

  • Bề mặt vải in màu
  • Cảm giác di chuột nhẹ nhàng với độ kiểm soát ổn định
  • Không khâu viền
  • Đế cao su đồng nhất

{{item}}

{{item.title}}

{{item.description}}

{{magento.price}}
Pre-order will be available to ship starting {{magento.releaseDate|date}}

Find online

  • {{magento.currency}} {{item.price}}
Bàn di chuột mới ZOWIE G-SR-SE chuyên gaming eSports
G-SR-SE Rouge
Bề mặt vải in màu với cảm giác mềm mại của bàn di chuột ZOWIE mới
Bề mặt vải in màu mới với cảm giác chạm mềm mại
Bề mặt của bàn di chuột G-SR-SE Deep Blue
Deep Blue
Bề mặt của bàn di chuột G-SR-SE Rouge
2022 Rouge
Cảm giác di chuột nhẹ nhàng với độ kiểm soát ổn định

Cảm giác lướt nhẹ nhàng giúp việc di chuyển chuột dễ dàng và linh hoạt hơn khi nhắm đến nhiều mục tiêu ở khoảng cách xa; đồng thời duy trì khả năng dừng chuột nhanh chóng để điều khiển ổn định hơn

Cảm giác lướt nhẹ nhàng giúp việc di chuyển chuột dễ dàng và linh hoạt hơn khi nhắm đến nhiều mục tiêu xa
Đế cao su đồng nhất, kông lồi lõm, độ cứng trung bình
Đế cao su đồng nhất | Không lồi lõm và độ cứng trung bình

Thông số kỹ thuật

{{$screen.breakpoint}}

Tổng quan

Kích thước 470 x 390 mm ± 10 mm / 18.5 x 15.3 inches ± 0.4 inch
Độ dày 3.5 mm

Tổng quan

Kích thước
470 x 390 mm ± 10 mm / 18.5 x 15.3 inches ± 0.4 inch
3.5 mm
An item has been added to your shopping cart.Check out The requested quantity is not available. The requested qty exceeds the maximum qty allowed in shopping cart. Product that you are trying to add is not available.