Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Tại sao có một số trò chơi bị thoát ra khi tắt/bật FreeSync Premium?

Có, model này nằm trong danh sách màn hình đủ điều kiện chính thức của NVIDIA G-Sync Compatible. Bạn có thể tham khảo website: https://www.nvidia.com/
Bản quyền @BenQ Corporation.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.