Làm thế nào để kiểm tra xem màn hình FreeSync hoặc Adaptive-Sync của tôi có hỗ trợ NVIDIA G-Sync Compatible hay không?

Các model hỗ trợ chức năng FreeSync (Premium) hoặc tính năng Adaptive-Sync phải tương thích với G-Sync.
Người dùng có thể thử cài đặt trên card đồ họa, nhưng BenQ sẽ không bảo đảm.
Tìm hiểu thêm về Tốc độ làm mới có thể thay đổi (FreeSync Premium / G-Sync Compatible / Adaptive-Sync): https://zowie.benq.com/vi-vn/knowledge/common/variable-refresh-rate.html