Những đầu vào nào được hỗ trợ bởi NVIDIA G-Sync Compatible và AMD FreeSync Premium?

NVIDIA G-Sync Compatible chỉ hoạt động qua DisplayPort 1.2 hoặc phiên bản mới hơn. AMD FreeSync Premium hoạt động với HDMI 2.0 và DisplayPort 1.2 hoặc phiên bản mới hơn.
AMD FreeSync Premium hoạt động với phiên bản HDMI 2.0 và DisplayPort 1.2 trở lên.
Tìm hiểu thêm về Tốc độ làm mới có thể thay đổi (FreeSync Premium / Tương thích với G-Sync / Adaptive-Sync): https://zowie.benq.com/vi-vn/knowledge/common/variable-refresh-rate.html