Làm cách nào để bật chức năng Variable Refresh Rate (Adaptive-Sync / FreeSync Premium / G-Sync Compatible) trên màn hình của mình?

Application  /   2022-11-18