Làm cách nào để bật chức năng Variable Refresh Rate (Adaptive-Sync / FreeSync Premium / G-Sync Compatible) trên màn hình của mình?

Application  /   2022-11-18

Màn hình là thiết bị thụ động và do đó yêu cầu card đồ họa xuất tín hiệu tương thích để kích hoạt tính năng Tốc độ làm mới có thể thay đổi (VRR). Vì vậy, bước đầu tiên là kiểm tra xem card đồ họa của bạn có hỗ trợ công nghệ VRR hay không (Tên của công nghệ VRR có thể thay đổi từ Adaptive-Sync, FreeSync đến G-Sync).

 

Đối với card đồ họa Nvidia, vui lòng kiểm tra tại đây:

https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4767/~/what-are-the-system-requirements-for-g-sync- compatible-display-technology%3F

Đối với card đồ họa AMD, vui lòng kiểm tra tại đây:

https://www.amd.com/en/technologies/free-sync-faq

 

Thứ hai, hãy kiểm tra xem màn hình của bạn có chức năng VRR hay không.

Các mẫu màn hình có tính năng VRR:

XL2730Z, XL2540, XL2546S, XL2731, XL2740, XL2746S, XL2540K, XL2540KE, XL2546K, XL2731K, XL2746K, XL2566K.

 

Cách bật FreeSync thông qua cài đặt card đồ họa:

https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh-013"">https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh- 013

 

Cách bật G-Sync thông qua cài đặt card đồ họa:

https://www.nvidia.com/content/Control-Panel-Help/vLatest/en-us/mergedProjects/nvdsp/To_use_variable_refresh_rates.htm

Trên màn hình, vui lòng tắt DyAc/DyAc+ (nếu màn hình của bạn có tính năng đó) thông qua menu màn hình, vì DyAc/DyAc+ không tương thích với công nghệ tốc độ làm mới thay đổi. Sau đó bật chức năng Adaptive-Sync/FreeSync Premium thông qua menu màn hình.

 

Tìm hiểu thêm về Tốc độ làm mới có thể thay đổi (FreeSync Premium / Tương thích với G-Sync / Adaptive-Sync):

https://zowie.benq.com/vi-vn/knowledge/common/variable-refresh-rate.html