Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Playzone VN

Country : Vietnam
Region : Hanoi
Store Type : Retail Store
Address : Số 126 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Latitude and Longitude : 20.996787, 105.842725
Post Code : 100000
Phone : 0965.789.666 or 0423.474.848
FAX :
E-MAIL : info@playzone.vn
Website : http://www.playzone.vn/
Opening Times : <div><span class=""""title2"""">Monday</span><span class=""""text4"""">9:00AM-7:00PM</span></div> <div><span class=""""title2"""">Tuesday</span><span class=""""text4"""">9:00AM-7:00PM</span></div> <div><span class=""""title2"""">Wednesday</span><span class=""""text4"""">9:00AM-7:00PM</span></div> <div><span class=""""title2"""">Thursday</span><span class=""""text4"""">9:00AM-7:00PM</span></div> <div><span class=""""title2"""">Friday</span><span class=""""text4"""">9:00AM-7:00PM</span></div> <div><span class=""""title2"""">Saturday</span><span class=""""text4"""">9:00AM-7:00PM</span></div> <div><span class=""""title2"""">Sunday</span><span class=""""text4"""">9:00AM-7:00PM</span></div>
Duartion :
Buy Monitor :
Buy Gear :
Experience Monitor :
Experience Gear :
Bản quyền @BenQ Corporation.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.