Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Tại sao có một số trò chơi bị thoát ra khi tắt/bật FreeSync Premium?

Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường, giống như việc thay đổi các cài đặt đồ họa trong game. Khi FreeSync Premium được kích hoạt hoặc tắt đi khi đang chơi game và đồ họa ở chế độ 3D, thì game cần được kích hoạt lại (hiện tượng thoát ra) để chế độ mới có hiệu lực.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.