Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Cắm chuột đến một máy tính cá nhân, và ngắt kết nối chuột từ hệ thống sau một thời gian.

Vấn đề xảy ra hoặc do cáp hoặc do PCB của con chuột, hãy thử chuột trên một cổng USB khác hoặc một máy tính khác. Nếu vấn đề vẫn xảy ra và sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.