Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Con trỏ chuột nằm yên ở một bên màn hình và không thể di chuyển trở lại khu vực màn hình mà không ngắt kết nối và kết nối lại giắc cắm USB.

Hãy kiểm tra chuột trên một máy tính cá nhân khác hoặc một cổng USB khác. Có thể có một vấn đề với cảm biến hoặc PCB nếu vấn đề này xảy ra tương tự trên nhiều máy tính. Nếu vấn đề vẫn chưa được xử lý thành công và sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.