Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Trong CSGO, con lăn chuột nhảy ngẫu nhiên trong khi không sử dụng, cũng như khi đưa chuột xuống sau khi di chuyển qua tấm lót chuột.

Có thể có vấn đề với cảm biến cuộn con lăn chuột, cáp, và/hoặc PCB. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.