Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Hiệu suất Hz tối ưu là bao nhiêu để sử dụng chức năng "Blur Reduction" của màn hình?

Chức năng "Blur Reduction" được hoạt động tốt khi GPU chạy ổn định trên 100Hz. Chúng tôi khuyên bạn nên tắt chức năng "Blur Reduction" để tránh các vấn đề không lường trước được khi tần số card dưới 100Hz.
Bản quyền @BenQ Corporation.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.