Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

XL2411 có hỗ trợ chức năng Motion Blur Reduction không? Làm sao để kích hoạt chức năng này?

XL2411 có hỗ trợ chức năng Motion Blur Reduction.
- Cài đặt mặc định chọn "Off".
- Để kích hoạt chức năng, mở OSD -> Picture -> Blur Reduction -> chọn "ON".
Bản quyền @BenQ Corporation.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.