Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

RL2755 có hỗ trợ cài đặt HDMI out không?

RL2755 và RL2455 không hỗ trợ chức năng cài đặt 'head to head'. Chỉ có RL2460 hỗ trợ chức năng này.
Bản quyền @BenQ Corporation.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.