Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Làm sao để điều chỉnh đèn nền backlight của ZOWIE CELERITAS II?

Độ sáng đèn nền cố định backlight là độ sáng cao nhất
Nhấn phím:
- Fn + F8 (Để giảm độ sáng)
- Fn + F7 (Để tặng độ sáng)
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.