Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Làm sao để thay đổi Report Rates trên chuột?

Ở dưới đế chuột, bạn sẽ thấy phần Report Rate.
Nhấn chọn vào mức lựa chọn của bạn: 125/500/1000 Hz.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.