Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Tôi có thể thay đổi các thiết lập mặc định của các nút bên (nút 4 & nút 5) trong Windows, Mac hay trong Game không?

Chức năng mặc định của nút bên trong Windows và Mac không thể thay đổi, nhưng trong Game, chức năng của nút bên có thể được thiết lập tùy ý.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.