Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
Tìm hiểu thêm X

Strive for Perfection

Strive for Perfection

ZOWIE is a brand dedicated to the development of professional e-Sports equipment.

A Different Mouse Tracking Feel.

ZOWIE EC1-B and EC2-B which come equipped with the 3360 sensor, providing gamers with a different mouse tracking feel.

A Different Take on Spray Control

The XL2536 is the upgraded version of the XL2430 and comes equipped with Dynamic Accuracy (DyAc™), which provides increased movement clarity in-game. Actions with vigorous screen movement such as spraying of weapons will benefit most from DyAc™ as seeing more clearly in-game can help with recoil control.

Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.