Khả năng tương thích với PS5 & Xbox Series X của Màn hình Gaming ZOWIE

 Hỏi: Những dòng màn hình nào tương thích với PS5 ở 120Hz? 

Đáp:  XL2546K, XL2546S, XL2540K, XL2411K

Sau bản cập nhật vào tháng 4 của PS5 thì bổ sung thêm các dòng: XL2546, XL2540, XL2731, XL2740, XL2746S

 

Hỏi: Những kiểu máy nào tương thích với Xbox Series X ở 120Hz? 

Đáp: XL2546K, XL2546S, XL2540K, XL2411K.

Các dòng máy cần cần sử dụng Manual HDMI overscan setting: XL2746S, XL2740, XL2731, XL2546, XL2540

 


Hỏi: Làm cách nào để kích hoạt 120Hz trên PS5? 

Đáp: Đi tới PS5 Settings > Saved Data and Game/App Settings > Game Presets > Performance Mode or Resolution mode > Chọn “Performance Mode”.

Sau khi bật  “Performance Mode”, PS5 sẽ tự động chuyển sang tốc độ làm mới cao hơn khi game bắt đầu nếu nó hỗ trợ 120Hz. Để biết thêm thông tin về việc liệu game có hỗ trợ 120Hz trên PS5 hay không, vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất game. 

Tham khảo thêm: https://www.youtube.com/watch?v=2h53oY9PbKc

 


Hỏi: Làm cách nào để bật 120Hz trên Xbox Series X? 

Đáp: Nhấn nút Xbox trên bộ điều khiển > General > Settings >TV & display options > chọn “120Hz” trong mục “Refresh Rate

 


Hỏi: Làm cách nào để bật Manual HDMI overscan setting? 

Đáp: Nhấn nút Xbox trên bộ điều khiển > Settings > General > TV & display options > Video fidelity & overscan > Overrides > HDMI > USE MANUAL SETTINGS (nhớ quay lại mục “Resolution” & “Refresh Rate” để chọn 1080p và 120Hz khi đã override).

Tham khảo thêm: https://www.youtube.com/watch?v=Raz_58cMJXk