Cách chỉnh refresh rate thành giá trị cao nhất như thông số màn hình đã tuyên bố (ví dụ: 144Hz, 165Hz, 240, 360Hz)

Troubleshooting  /   2022-11-18


Vui lòng kiểm tra các bước sau:

 

A. Các dòng màn hình 144Hz, 165Hz:

1) Đối với các dòng màn hình mới hơn chỉ có cổng HDMI/DP, vui lòng sử dụng cáp HDMI 1.4/2.0 hoặc cáp DP1.2a đi kèm với màn hình.

2) Đối với các kiểu màn hình cũ hơn có cổng DVI/DP, vui lòng sử dụng cáp DVI-Dual Link hoặc DP1.2a đi kèm với màn hình.

3) Đảm bảo cập nhật lên phiên bản trình điều khiển card đồ họa mới nhất.

 

B. Dòng màn hình 240Hz:

1) Đảm bảo sử dụng cáp HDMI 2.0 hoặc DP 1.2a.

2) Nếu sử dụng cáp HDMI 2.0, hãy đảm bảo kết nối với đúng cổng HDMI 2.0.

3) Nếu sử dụng cáp DP 1.2a, hãy đảm bảo sử dụng cáp đi kèm của BenQ.

4) Đảm bảo cập nhật phiên bản trình điều khiển card đồ họa mới nhất.

5) Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ 240Hz.

 

C. Dòng màn hình 360Hz:

1) Đảm bảo sử dụng cáp DP 1.4 đi kèm với màn hình.

2) Đảm bảo cập nhật phiên bản trình điều khiển cạc đồ họa mới nhất.

3) Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ 360Hz.

 

Nếu bạn đang chạy Win 10, hãy làm theo sau: Setting > System > Display > Advanced Display Settings > Display Adapter Properties.

Sau đó nhấp vào tab “Monitor”, chọn độ phân giải ưa thích của bạn và refresh rate 144/165/240/360Hz từ danh sách “Screen Refresh Rate” và click “OK”.

Nếu bạn đang chạy Win 11, hãy làm theo hướng dẫn sau: Setting > System > Display > Advanced Display > Display information > Choose a refresh rate. Sau đó, chọn tốc độ làm mới 144/165/240/360Hz của bạn.

 

Hoặc bạn có thể thực hiện cài đặt thông qua bảng điều khiển GPU.

 

Nếu đó là GPU NVIDIA, vui lòng mở bảng điều khiển NVIDIA, sau đó chuyển đến tab “Change Resolution” trong tùy chọn “Display”, sau đó chọn độ phân giải ưa thích của bạn trong “PC (not Ultra HD, HD, SD)” và chọn “144/165/240/360Hz” trong tùy chọn “refresh rate”.

 

Nếu đó là GPU AMD, hãy nhấp chuột phải vào màn hình của bạn và chọn “AMD Radeon Settings”, sau đó nhấp vào tùy chọn “Display”, sau đó bạn có thể chọn độ phân giải ưa thích của mình và 144/165/240/360Hz trong trang tùy chọn Display.