Tôi nên làm gì khi màn hình hiển thị các màu ngẫu nhiên khi sử dụng S Switch?

Troubleshooting  /   2022-11-18

Vui lòng tham khảo các bước sau:

1) Rút phích cắm và kết nối lại S Switch. Sau đó, đảm bảo rằng nó được kết nối đúng cách với màn hình.

2) Đặt lại màn hình bằng cách sử dụng "Reset All" trong phần "System" của menu chính trong OSD.

3) Cố gắng thử lại các điều kiện gây ra màu ngẫu nhiên khi sử dụng S Switch. Nếu bạn không chắc những điều kiện đó là gì, bạn có thể nhấn liên tục các nút 1/2/3 để kiểm tra chức năng.

4) Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.