Tại sao tôi không thể bật màn hình?

Troubleshooting  /   2022-11-18

 

Nếu đèn LED nguồn sáng hoặc có tiếng bíp:

1) Kiểm tra chéo với các PC khác bằng cáp HDMI 2.0 hoặc DP 1.2a hoặc DP 1.4 đi kèm với màn hình.

2) Kiểm tra xem có logo ZOWIE khi bật nguồn không.

3) Kiểm tra xem có thông báo "không có cáp" màu xanh hoặc đen không và đảm bảo rằng cáp được cắm chắc chắn.

4) Kiểm tra nếu không có thông báo tín hiệu, sau đó thay đổi cáp hoặc PC và thử lại.

5) Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm nếu bạn đã thử tất cả những cách trên.

 

Nếu đèn LED nguồn KHÔNG sáng hoặc KHÔNG có bất kỳ tiếng bíp nào:

1) Đảm bảo đã cắm dây nguồn.

2) Thay đổi dây nguồn và thử lại.

3) Kiểm tra xem có tiếng bíp khi nhấn phím menu không.

4) Kiểm tra xem có logo ZOWIE khi bật nguồn không.

5) Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm sau khi thử tất cả các cách trên.