Tại sao tôi không thể cài đặt tần số 240Hz/360Hz trên màn hình?

Troubleshooting  /   2022-11-17

Đối với kiểu máy 240Hz, vui lòng kiểm tra những hạng mục sau:

 

1) Đảm bảo sử dụng cáp HDMI 2.0 hoặc DP 1.2a.

 

2) Nếu sử dụng cáp HDMI 2.0, đảm bảo kết nối với đúng cổng HDMI 2.0.

 

3) Nếu sử dụng cáp DP 1.2a, hãy đảm bảo sử dụng cáp do BenQ cung cấp.

 

4) Đảm bảo cập nhật phiên bản trình điều khiển card đồ họa mới nhất.

 

5) Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ 240Hz.

 

6) Cài đặt trình điều khiển màn hình từ trang web chính thức của ZOWIE.

 

7) Vui lòng liên hệ với chúng tôi (website ZOWIE: contact/RMA ) để được hỗ trợ thêm nếu bạn đã thử tất cả những cách trên.

Đối với dòng máy 360Hz, vui lòng kiểm tra những hạng mục sau:

 

1) Đảm bảo sử dụng cáp DP 1.4. (lưu ý: cổng HDMI 2.0 chỉ hỗ trợ tối đa 240Hz)

 

2) Nếu sử dụng cáp DP 1.4, hãy đảm bảo sử dụng cáp do BenQ cung cấp.

 

3) Đảm bảo cập nhật phiên bản trình điều khiển card đồ họa mới nhất.

 

4) Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ 360Hz.

 

5) Cài đặt trình điều khiển màn hình từ trang web chính thức của ZOWIE.

 

6) Vui lòng liên hệ với chúng tôi (website ZOWIE: contact/RMA ) để được hỗ trợ thêm nếu bạn đã thử tất cả những cách trên.

 

Bạn có thể xem video dưới đây để biết cách cài đặt trình điều khiển màn hình:

 

https://youtu.be/NKTRLiwhaPk