Tại sao một số trò chơi bị thoát khi tắt hoặc bật FreeSync Premium / Adaptive-Sync?

Troubleshooting  /   2022-11-17