Màn hình của tôi hiển thị bình thường nhưng sau khi tôi tắt nguồn và khởi động lại, màn hình lại không thể lưu lại nguồn đầu vào (input source) tôi cài đặt lần trước hoặc luôn hiển thị “Không có cáp kết nối” hoặc “Không phát hiện tín hiệu”. Tôi cần phải xử lý như thế nào?

Troubleshooting  /   2022-09-23

Vui lòng kiểm tra các nội dung sau: 

1. Bật nguồn màn hình, chuyển sang nguồn đầu vào (input source) mà bạn muốn giữ lại.

2. Đi tới 'Menu 'trong OSD, chọn 'Save' >> 'Save Settings' >> 'Yes'.

3. Tắt nguồn và bật lại màn hình của bạn để xem nguồn đầu vào có được lưu lại không.