Tại sao màn hình lại hiển thị thông báo lỗi “dây cáp không chính xác, vui lòng sử dụng Cáp DVI-Dual Link đi kèm với màn hình của bạn” ngay cả khi tôi đã kết nối cáp DVI Dual Link mà tôi đã mua ở nơi khác, vì màn hình chỉ cung cấp cáp DP, không có DVI-Dual Liên kết cáp, tôi phải làm gì?

Troubleshooting  /   2022-09-23

Thông báo này hiển thị để nhắc nhở bạn rằng cáp hiện tại không tương thích với màn hình này, vì thông số kỹ thuật và chất lượng dây cáp của các nhà cung cấp khác sẽ khác nhau, vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng ZOWIE (trang web của ZOWIE: contact / RMA) để được hỗ trợ.