Chuột hoạt động tốt khi di chuyển lên hoặc xuống, nhưng khi trỏ chuột sang bất kỳ hướng nào khác, cảm biến bị lag, dừng hoàn toàn hoặc di chuyển ở tốc độ chỉ bằng 1/3 bình thường. Tôi nên làm gì để khắc phục tình trạng này?

Troubleshooting  /   2023-08-10

Vui lòng kiểm tra chuột trên PC và/ hoặc cổng USB khác và làm theo các bước khắc phục sự cố sau.

 

1. Làm sạch ống kính cảm biến bằng bàn chải.

2. Kiểm tra chuột trên một bề mặt/ tấm lót chuột khác.

3. Tắt " Enhance pointer precision " trong thuộc tính chuột của bạn

     a) Control Panel > Mouse

     b) Pointer Options > Bỏ chọn Enhance pointer precision

4. Thay đổi cài đặt LOD. (Dành cho các dòng EC-A, FK, ZA, EC-C, FK-C, ZA-C, S-C, EC-CW)

    Để tìm hiểu thêm về Làm cách nào để thay đổi/ đặt lại cài đặt LOD (Cảm biến nhấc chuột) của chuột?

5. Cài đặt lại trình điều khiển chuột

     a) Control Panel > Mouse > Device Manager

     b) Expand Mice and other pointing devices > Nhấp chuột phải vào HID-compliant mouse và chọn uninstall

     c) Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại PC của bạn.