Khi di chuột trên tấm lót chuột, đôi khi có hiện tượng giật lag. Nhưng khi tôi xoay tấm lót chuột và lau ở vị trí vừa nảy để chuột, chuột lại hoạt động bình thường. Tôi nên làm gì để khắc phục tình huống này?

Troubleshooting  /   2024-07-15

Vui lòng kiểm tra chuột trên PC và/ hoặc cổng USB khác và làm theo các bước khắc phục sự cố sau.

 

1. Làm sạch ống kính cảm biến bằng bàn chải.

2. Kiểm tra chuột trên một bề mặt/ tấm lót chuột khác.

3. Tắt tính năng "Enhance pointer precision" trong properties của chuột

     a) Control Panel > Mouse

     b) Pointer Options > Bỏ chọn Enhance pointer precision

4. Thay đổi cài đặt LOD. (Dành cho các dòng EC-A, FK, ZA, EC-C, FK-C, ZA-C, S-C, EC-CW)

      Để tìm hiểu thêm về Làm cách nào để thay đổi/đặt lại cài đặt LOD (Cảm biến nhấc chuột) của chuột?

5. Cài đặt lại driver chuột

     a) Control Panel > Mouse > Device Manager

     b) Expand Mice and other pointing devices > Nhấp chuột phải vào HID-compliant mouse và chọn uninstall

     c) Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại PC của bạn.