Khi di chuột trên tấm lót chuột, đôi khi có hiện tượng giật lag. Nhưng khi tôi xoay tấm lót chuột và lau ở vị trí vừa nảy để chuột, chuột lại hoạt động bình thường. Tôi nên làm gì để khắc phục tình huống này?

Troubleshooting  /   2023-08-10