Khi tôi nhấc chuột ra khỏi miếng lót chuột rồi đặt xuống lại, cảm biến không ghi nhận sự chuyển động cảu chuột trong một hoặc hai giây. Tôi nên làm gì để khắc phục tình trạng này?

Troubleshooting  /   2023-08-10

Vui lòng kiểm tra chuột trên PC và/hoặc cổng USB khác và làm theo các bước khắc phục sự cố sau.

 

1. Làm sạch ống kính cảm biến bằng bàn chải.

2. Kiểm tra chuột trên một bề mặt/ miếng lót chuột khác.

3. Kiểm tra chuột trên cài đặt LOD khác.

(Dành cho các dòng EC-A, FK, ZA, EC-C, FK-C, ZA-C, S-C, EC-CW)

Để tìm hiểu thêm về Làm cách nào để thay đổi/đặt lại cài đặt LOD (Cảm biến nhấc chuột) của chuột?

4. Cài đặt lại driver chuột.

 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn và sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.