Khi tôi nhấc chuột ra khỏi miếng lót chuột rồi đặt xuống lại, cảm biến không ghi nhận sự chuyển động cảu chuột trong một hoặc hai giây. Tôi nên làm gì để khắc phục tình trạng này?

Troubleshooting  /   2023-08-10