Chuột của tôi bị đơ ngẫu nhiên và thông số DPI thỉnh thoảng có dao động. Tôi nên làm gì để khắc phục tình trạng này?

Troubleshooting  /   2023-08-10

Vui lòng kiểm tra chuột trên PC và/hoặc cổng USB khác và làm theo các bước khắc phục sự cố sau.

 

1. Cài đặt lại driver chuột

2. Làm sạch ống kính cảm biến bằng bàn chải.

3. Kiểm tra chuột ở cài đặt ở tàn số Hz khác.

 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn và sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (trang web ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA) để được hỗ trợ thêm.