Chuột của tôi bị đơ ngẫu nhiên và thông số DPI thỉnh thoảng có dao động. Tôi nên làm gì để khắc phục tình trạng này?

Troubleshooting  /   2023-08-10