Cảm biến đột nhiên trở nên kém chính xác hơn trong trò chơi ở 1600 dpi. Chuột di chuyển như 400 dpi. Tôi nên làm gì trong tình huống này?

Troubleshooting  /   2023-08-10

Vui lòng kiểm tra chuột trên PC và/hoặc cổng USB khác và làm theo các bước khắc phục sự cố sau.

 

1. Cài đặt lại driver chuột

2. Làm sạch ống kính cảm biến bằng bàn chải.

3. Kiểm tra chuột trên cài đặt LOD khác.

(Dành cho các dòng EC-A, FK, ZA, EC-C, FK-C, ZA-C, S-C, EC-CW)

  Để tìm hiểu thêm về Làm cách nào để thay đổi/đặt lại cài đặt LOD (Cảm biến nhấc chuột) của chuột?

 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn và sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.