Quá trình tracking dừng ngẫu nhiên và đôi khi chuột bị ngắt kết nối và đèn LED bị TẮT. Tôi phải kết nối lại chuột. Làm thế nào tôi có thể khắc phục vấn đề này?

Troubleshooting  /   2023-08-10