Quá trình tracking dừng ngẫu nhiên và đôi khi chuột bị ngắt kết nối và đèn LED bị TẮT. Tôi phải kết nối lại chuột. Làm thế nào tôi có thể khắc phục vấn đề này?

Troubleshooting  /   2024-07-15

Vui lòng kiểm tra chuột trên PC và/hoặc cổng USB khác và làm theo các bước khắc phục sự cố sau.

 

1. Cài đặt lại driver chuột

2. Làm sạch ống kính cảm biến bằng bàn chải.

3. Kiểm tra chuột trên cài đặt LOD khác.

(Dành cho các dòng EC-A, FK, ZA, EC-C, FK-C, ZA-C, S-C, EC-CW)

  Để tìm hiểu thêm về Làm cách nào để thay đổi/đặt lại cài đặt LOD (Cảm biến nhấc chuột) của chuột?

 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn và sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.