Trong lúc chơi, khi tôi bắn và trao đổi vũ khí nhanh chóng bằng con lăn chuột, chuột sẽ không ghi nhận chuyển động khi cuộn.

Troubleshooting  /   2023-08-10

Vui lòng kiểm tra chuột trên PC và/ hoặc cổng USB khác và làm theo các bước khắc phục sự cố sau.

 

1. Cài đặt lại driver chuột

2. Làm sạch ống kính cảm biến bằng bàn chải.

3. Kiểm tra chuột ở cài đặt tần số Hz khác.

 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn và sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.