Không có chỉ báo LED khi cài đặt DPI được đặt thành 1600.

Troubleshooting  /   2024-07-15

Đèn LED màu xanh có thể đã bị lỗi. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (website ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA) để được hỗ trợ thêm.