Tại sao chuột của tôi không hoạt động tốt trên mặt bàn?

Troubleshooting  /   2023-08-10

Cảm biến chuột ZOWIE cần có tấm lót chuột để đạt được hiệu suất tốt nhất.