Con lăn LED chuyển màu ngẫu nhiên mà không cần nhấn hoặc thay đổi cài đặt DPI.

Troubleshooting  /   2023-08-10