Con lăn LED chuyển màu ngẫu nhiên mà không cần nhấn hoặc thay đổi cài đặt DPI.

Troubleshooting  /   2023-08-10

Chức năng/ chỉ báo DPI không nên hoạt động theo cách thức rời rạc như vậy. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.