Chuột hoạt động không liên tục. Ấn chuột lên bề mặt bàn di chuột có vẻ khiến nó hoạt động lại, và vấn đề dường như đỡ hơn một chút ở các cài đặt DPI cao hơn.

Troubleshooting  /   2023-08-10

Vui lòng thử lại chuột trên một máy tính và/hoặc cổng USB khác và làm theo các bước khắc phục sự cố sau:

 

1. Làm sạch bộ cảm ứng (sensor) bằng bàn chải.

2. Kiểm tra chuột với cài đặt LOD (cảm biến nhấc chuột) khác. (Dành cho dòng chuột EC-A, FK, ZA, EC-C, FK-C, ZA-C, S-C, EC-CW)

Để tìm hiểu thêm về cách thay đổi / đặt lại cài đặt LOD của chuột, vui lòng xem tại đây:

 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn và sản phẩm còn thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.