Chuột hoạt động không liên tục. Ấn chuột lên bề mặt bàn di chuột có vẻ khiến nó hoạt động lại, và vấn đề dường như đỡ hơn một chút ở các cài đặt DPI cao hơn.

Troubleshooting  /   2023-08-10