Khi tôi thực hiện các cú vuốt nhanh hoặc thay đổi góc trong trò chơi, chuột của tôi sẽ ngắt kết nối với Windows và sau đó lại kết nối lại.

Troubleshooting  /   2023-08-10