Con trỏ chuột trên màn hình bị rung và bắt đầu tự di chuyển mà không cần chạm vào hay đặt tay lên chuột.

Troubleshooting  /   2023-08-10

Nếu có hai con chuột được kết nối với PC cùng một lúc, vui lòng rút phích cắm của một con chuột và kiểm tra xem triệu chứng có còn không.

Nếu bạn chỉ sử dụng một con chuột, vui lòng thử lại thiết bị trên một máy tính và/hoặc cổng USB khác.

Ngoài ra, vui lòng làm theo các bước khắc phục sự cố sau:

 

1. Sử dụng khí nén để đẩy bất kỳ dị vật nào có thể gây trở ngại cho cảm biến.

2. Làm sạch ống kính cảm biến bằng bàn chải.

3. Kiểm tra chuột trên cài đặt LOD khác. (Dành cho các dòng EC-A, FK, ZA, EC-C, FK-C, ZA-C, S-C, EC-CW)

     Để tìm hiểu thêm về Làm cách nào để thay đổi/đặt lại cài đặt LOD (Cảm biến nhấc chuột) của chuột? 

 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn và sản phẩm còn thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.