Con trỏ chuột trên màn hình bị rung và bắt đầu tự di chuyển mà không cần chạm vào hay đặt tay lên chuột.

Troubleshooting  /   2023-08-10