Nút trái/phải/bên của chuột đã ngừng hoạt động.

Troubleshooting  /   2023-08-10

Có thể có vấn đề với công tắc hoặc PCB của chuột. Nếu sản phẩm vẫn trong thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (trang web ZOWIE/ Hỗ trợ/ Liên hệ/ RMA).