Các nút bên của chuột hoạt động không bình thường và cần phải ấn rất mạnh mới có tác dụng.

Troubleshooting  /   2023-08-10

Điều này là bất thường, nếu chuột vẫn còn trong thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (trang web ZOWIE/ Hỗ trợ/ Liên hệ/ RMA).