Sau khi cắm chuột vào máy tính, chuột bị mất kết nối với hệ thống sau đó một thời gian,.

Troubleshooting  /   2023-08-10

1. Vui lòng thử một cổng USB và/hoặc PC khác, đồng thời gỡ bỏ rồi cài đặt lại trình điều khiển chuột USB bằng trình quản lý thiết bị Windows.

 

2. Vui lòng cập nhật trình điều khiển bo mạch chủ

 

 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn và sản phẩm vẫn còn thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (trang web ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA).