Con trỏ chuột của tôi bị nhảy và/ hoặc bị giật, tôi có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?

Troubleshooting  /   2023-08-10

1. Sử dụng khăn ướt hoặc khăn giấy ướt, lau sạch bên ngoài bề mặt cảm biến của chuột.

2. Sử dụng khăn ướt hoặc khăn lau trẻ em, lau sạch bàn di chuột và đảm bảo rằng nó không có bất kỳ mảnh vụn nào. Đảm bảo không sử dụng các chất tẩy có chứa dầu, vì điều này có thể làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

3. Ngắt kết nối và kết nối lại chuột.

4. Thử kết nối vào các cổng USB khác của PC.

5. Gỡ bỏ driver của các chuột gaming khác (phần mềm) để kiểm tra xem liệu có phần mềm chuột khác đang gây xung đột hay không.

6. Gỡ bỏ và sau đó cài đặt lại driver chuột USB qua trình quản lý thiết bị của Windows.

7. Thử nghiệm trên một máy tính và bàn di chuột khác nếu có thể.

8. Thử nghiệm chuột với cài đặt LOD khác (đối với dòng EC-A, FK, ZA, EC-C, FK-C, ZA-C, S-C, EC-CW).

 

Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn và sản phẩm vẫn trong thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (trang web ZOWIE/ Hỗ trợ/ Liên hệ/ RMA).