Con lăn chuột (scroll wheel) phát ra tiếng ồn và thao tác với con lăn chuột không được ghi nhận.

Troubleshooting  /   2024-07-15

Điều này là bất thường, chúng tôi gợi ý bạn có thể sử dụng máy thổi khí để làm sạch con lăn chuột và khe hở xung quanh nó trong trường hợp có bất kỳ phần nào bị kẹt; nếu chuột vẫn còn thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (trang web ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA).