Tôi nên làm gì nếu các chân trượt (mousefeet skates) bị rơi ra?

Troubleshooting  /   2023-08-10

Trong đóng gói ban đầu của sản phẩm có đi kèm một bộ chân trượt dự phòng. Bạn cũng có thể mua thêm chân trượt chuột (mousefeet skates) từ BenQ hoặc một nhà bán lẻ khác.