Con trỏ bị kẹt ở viền màn hình và không di chuyển trở lại khu vực màn hình nếu không ngắt kết nối và cắm lại đầu cắm USB.

Troubleshooting  /   2023-08-10