Chuột của tôi không được nhận diện bởi máy tính. Thông báo hiển thị "Unknown USB Device" (Thiết bị USB không xác định).

Troubleshooting  /   2023-08-10

a. Vui lòng cài đặt lại driver chuột (trình quản lý thiết bị Windows) và thử lại.

b. Thử chuột trên một máy tính khác và/hoặc cổng USB khác.

c. Vui lòng thử gỡ bỏ phần mềm driver chuột của các thương hiệu khác nếu có, để tránh xung đột driver với driver USB của Windows.

 

Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi (trang web ZOWIE/ Hỗ trợ/ Liên hệ/ RMA).